Vacature adviserend jurist voor bestuur IFHHRO (vervuld)

April 12, 2021

IFHHRO Medical Human Rights Network is een medische beroepsorganisatie die zich ten doel stelt om bewustwording en kennis over het raakvlak tussen mensenrechten en gezondheidszorg, inclusief het ‘right to health’, te bevorderen onder medische beroepsbeoefenaars.  IFHHRO is een kleine organisatie en werkt zoveel mogelijk in samenwerking met andere organisaties.

Het bestuur van IFHHRO heeft behoefte aan versterking van de juridische expertise. Wij zijn daarom op zoek naar een jurist die ons kan adviseren en kan meedenken met organisatie.

Deze (vrijwilligers)functie bestaat uit twee hoofdonderdelen:

  1. Het werk van de stichting IFHHRO versterken door de juridische basis ervan te borgen, en het netwerk uit te breiden.
  2. Beschikbaar stellen van expertise bij het inhoudelijke werk van de organisatie, zoals: lesgeven, begeleiden van (PhD-)studenten, deelname aan of adviseren van projecten waar juridische inzet gewenst is.

Wij zoeken een jurist met (bij voorkeur internationale) ervaring op het gebied van mensenrechten en/of global health. De tijdsbesteding zal onregelmatig zijn en afhankelijk van lopende activiteiten, maar zal uitkomen op maximaal circa 2 tot 4 uren per maand.


Update: wij hebben al iemand gevonden!